RSS

Author Archives: angelsmcastells

About angelsmcastells

dona d'esquerres, economista, republicana i moltes coses més...

REFLEXIONA i demà, quan votis, PENSA EN SALUT!

Escolta l’audio de la entrevista feta a Antoni Barbarà a Radio Terrassa.

https://www.ivoox.com/player_ej_4524664_4_1.html?c1=ff6600

Toni Barbara a la marea-blanca-cat-9

El 28 de febrer es va constituir la Marea Blanca de Catalunya. Tres centenars de persones, en representació pròpia i de desenes d’entitats de defensa de la sanitat pública, van aprovar, aquell dia al Paraninf de l’Hospital Clínic de Barcelona, un ‘Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya’.

En aquests tres mesos han celebrat diverses reunions i convocat i participat en diversos actes, com una concentració a la plaça de Sant Jaume, ocupacions de CAPS, la cadena humana a l’hospital de la Vall d’Hebron del passat diumenge, l’exposició de les seves denúncies al Parlament europeu i l’entrega al Parlament de Catalunya d’una carta d’empara perquè es compleixin els acords que s’hi aproven i que després el Govern de la Generalitat ignora.

Antoni Barbarà és portaveu de la Marea Blanca de Catalunya i secretari de Dempeus per la Salut Pública.

I recorda que entre altres responsabilitats, Xavier Trias ha estat conseller de Sanitat (iniciant l’actual deriva de sotmetiment de la sanitat pública a la privada)  i conseller de la Presidència durant els governs de Jordi ^Pujol. La foto ho diu tot:

Trias i Pujol

 

Etiquetes: , , ,

SOM LO QUE SEMBREM impulsa la campanya: GLIFOSAT, herbicida cancerígen

# Aturada dels anuncis televisius
# Retirada del mercat
# Compromís dels partits per eradicar-ne l’ús
# Abandó dels herbicides en els entorns urbans, periurbans i vies de comunicació

Si estàs d’acord amb que cal posar fre a MONSANTO i a com enverina la terra i posa en risc la nostra salut, signa aquí!

image
A finals del passat mes de març, la Organització Mundial de la Salut (OMS), va classificar l’herbicida glifosat com a “probable cancerigen”, tot reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no-Hodgkins en estudis epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en animals de laboratori[i].

La declaració de l’OMS s’ha produït al mateix temps que TV3 i altres mitjans estaven emetent un anunci publicitari d’un producte comercial (el Roundup) la substància activa del qual és l’herbicida glifosat.

Actualment, és l’herbicida més utilitzat en la major part de cultius no ecològics (cereals, fruiters, arboris de secà, etc.) i també en els parcs, jardins i carrers de pobles i ciutats.

Es tracta d’un herbicida principalment comercialitzat per Monsanto que en va ser propietària de la patent fins l’any 2000. Va ser introduït en el mercat com un producte no residual i biodegradable fet pel qual l’empresa ja va ser condemnada per publicitat enganyosa en 2007 als Estats Units.

Al contrari de la propaganda, avui sabem que el glifosat ha passat a la cadena alimentària i que es pot trobar en el cos d’una part molt important de la població europea com va demostrar un estudi de l’associació Amics de la Terra. [ii]

A més d’això, està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg.l-1, valor màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC)[iii].

El parlament holandès ja ha aprovat, amb efecte a partir de l’1 de novembre de 2015, prohibir l’ús d’aquest herbicida, entre d’altres, en activitats no agrícoles, de jardineria, i de manteniment de infraestructures.

Tal i com venim denunciant en la campanya contra el glifosat des de l’any 2012 i com es pot comprovar en l’argumentari que s’adjunta al final de la pàgina**, estem convençuts de que aquest producte comporta greus problemes de salut pública i de contaminació ambiental. Per aquests motius demanem:

A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la resta de mitjans públics que eivitin qualsevol anunci de Roundup o Glifosat.

– Al govern de la Generalitat de Catalunya que retiri del mercat tots els productes que contenen Glifosat.

– Als partits polítics que es comprometin, abans de les pròximes eleccions autonòmiques, a eradicar-ne el seu ús.

– A tots els ajuntaments i administracions catalanes que abandonin immediatament l’ús d’herbicides en els entorns urbans, periurbans i vies de comunicació, i posin en marxa les alternatives existents de jardineria ecològica.

[i] http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf.

[ii]https://www.foeeurope.org/sites/default/files/glyphosate_studyresults_june12

https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

[iii]Sanchís, J. et al. 2012. Determination of glyphosate in groundwatersamplesusinganultrasensitiveimmunoassayandconfirmationby on-line solid-phaseextractionfollowedbyliquidchromatographycoupled to tandemmassspectrometry. AnalyticalandBioanalyticalChemistry, 402(7): 2335-2345.

 
Deixa un comentari

Posted by a 22 maig 2015 in Naturalesa

 

Etiquetes: , , , ,

Adoración Guamán: Mujeres, trabajo, crisis económica y legislación laboral en España: De mal en peor

imageTal y cómo la mayoría de las personas saben muy bien, España, y su mercado laboral en particular, han sido profundamente afectados no sólo por la crisis económica y política, sino también por las medidas de austeridad. El aumento del desempleo ha sido espectacular, al igual que el aumento de la desigualdad social y el creciente riesgo de pobreza: la tasa de desempleo ha pasado del 8,2% en 2008 al 26% en 2013 y al 24% en 2014. Todos estos factores tan determinantes que el PP de Mariano Rajoy oculta en un discurso de propaganda política, los estudia y revela Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, directora de la FEC (Europe of Citizens Foundation) y una investigadora muy destacada en mercado laboral y las desigualdades que el sesgo de su legislación ha provocado.

Mujeres, trabajo, crisis económica y legislación laboral en España:
De mal en peor

Protesta d'infermeres i auxiliars sanitaris a l'Hospital Vall d'Hebron. / MASSIMILIANO MINOCRI

Protesta d’infermeres i auxiliars sanitaris a l’Hospital Vall d’Hebron. / MASSIMILIANO MINOCRI

Empeoramiento de las condiciones laborales para mujeres

Esta gran recesión está afectando a mujeres y hombres de manera diferente, y ha tenido un gran impacto en una serie de desequilibrios de género ya anteriormente existentes. Algunas brechas de género se han reducido (al menos cuantitativamente), pero lo más importante es que hay otras que han aumentado. Como muchos autores han demostrado, las recesiones siempre conducen a un empeoramiento de las condiciones de trabajo para las mujeres trabajadoras. Mujeres necesitan más tiempo que los hombres para salir del desempleo y, además de eso, también tienen que lidiar con salarios más bajos, empleos más precarios, más puestos de trabajo a tiempo parcial y una mayor presencia en la economía sumergida.

Reducción negativa de las desigualdades de género

Sin embargo, desde 2012 varios analistas importantes, incluyendo expertos gubernamentales, han hecho hincapié en que está teniendo lugar una especie de convergencia entre la situación que viven hombres y mujeres en lo que respecta al empleo y el desempleo. Es cierto que la realidad de las mujeres en el mercado laboral español ha cambiado considerablemente en comparación con la situación en el pasado. Si nos fijamos en la última década, podemos ver que el número de mujeres que deciden entrar en el mercado laboral ha aumentado del 40% en 2002 al 53,3% en 2013, aumentando aún durante los peores años de la crisis. Por otra parte, no podemos negar que la caída de la tasa de empleo de las mujeres ha sido menos severa que la de los hombres. Si miramos más de cerca las tasas de desempleo, se observa que entre 2006 y 2013 la tasa de desempleo de los hombres aumentó del 6,4% al 25,8%, mientras que para el mismo período el desarrollo de desempleo entre las mujeres experimentó un aumento del 11,3% en 2006 al 27% en 2013.

Ligera recuperación para hombres

Estos datos, sin duda, muestran una reducción en la brecha de género en relación con el proceso de entrada en el mercado laboral. Pero también es evidente que este fenómeno no ha tenido lugar fundamentalmente debido a una mejora en la situación de las mujeres, sino debido a un empeoramiento de la situación de los hombres. Por otra parte, cuando examinamos las estadísticas, podemos ver que en la actualidad el nivel de empleo de los hombres se está recuperando más rápidamente que el de las mujeres. De hecho, después de alcanzar un pico de desempleo en 2013, el desempleo de los hombres se ha reducido en dos puntos a lo largo de un año, mientras que la tasa de desempleo femenino ha vuelto a aumentar. Este no es un fenómeno relacionado exclusivamente al mercado de trabajo español; esta es una tendencia internacional. La OIT ha señalado, “el comienzo de la crisis vio una reducción moderada de la brecha de desempleo entre los géneros, sobre todo porque la pérdida de empleos se ha concentrado en sectores dominados por los hombres”. De hecho, el proceso real de recuperación leve del empleo se está produciendo, sobre todo, en sectores en los que se trabajan predominantemente hombres (por ejemplo, la construcción), lo que hace que la brecha de género vuelva a crecer.

Pero el desempleo no es el problema más apremiante que enfrenta el mercado de trabajo español y sus trabajadoras. Los trabajadores precarios no van a poder cambiar su situación – y esto afecta especialmente a las mujeres.

La precariedad ha llegado para quedarse

Podríamos definir “precariedad”, como “el conjunto de condiciones materiales y simbólicas que determinan una vida de incertidumbre en relación con el acceso sostenido a los recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida” (Precarias a la Deriva, A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, Madrid: Traficantes de Sueños, 2004). Como señalan sus autores, esta definición es dinámica: refleja una situación pero también describe la condición tradicional de la mujer en el mercado laboral capitalista. Esta condición de vulnerabilidad está siendo compartida hoy por muchos trabajadores y trabajadoras.

El trabajo precario no sólo es consecuencia de un conjunto de factores, también es una herramienta utilizada por los empleadores para traspasar los riesgos y las responsabilidades a los trabajadores. El trabajo precario, realizado tanto en la economía formal como en la informal, se caracteriza por la incertidumbre y la inseguridad causada, por ejemplo: por contratos temporales, agencias de trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial, contratos de formación, bajos salarios, pensiones bajas, e incluso dificultades para unirse a un sindicato y el acceso a derechos de negociación colectiva o el aprovechamiento mayoritario de las medidas de conciliación existentes para las mujeres, así como a la falta de medidas eficaces de corresponsabilidad.

Las medidas de austeridad incrementaron la discriminación de género

Todas las reformas laborales desde 2010 han empeorado esta situación de precariedad, y debemos recordar que estas reformas se han realizado siguiendo las recomendaciones específicas para cada país dictadas por el Consejo de la Unión Europea. Tras un análisis a fondo de las principales categorías de “precariedad”, hemos visto que las mujeres tienen más contratos de formación (28.880 contratos de formación entre 2012 y 2014 para las mujeres y 13.700 para los hombres) y más trabajo a tiempo parcial (en 2013 el 26,28% de la contratación femenina fue con un contrato a tiempo parcial; el 73,35% de los contratos a tiempo parcial fueron para las mujeres). Por otra parte, la brecha salarial en España pasó del 16,1% al 19,3% entre 2008 y 2013, y la pensión media de jubilación asciende a 1.288 euros para los hombres y a 874 euros para las mujeres. Junto con estas condiciones de empleo, nos encontramos con que la baja por maternidad la utilizan, en su mayoría, las mujeres, mientras que menos del 2% de los hombres optan por tomar un permiso parental. En España, los trabajadores masculinos también tienen el derecho reconocido al permiso de paternidad, sin embargo, este permiso sólo dura 13 días. La brecha de género es similar si observamos el uso de ciertas formas de permiso para cuidar a los hijos o familiares. En 2013, el 94,5% de los que pudieron tomar un permiso para cuidar de sus hijos eran mujeres. Entre los que se acogieron a un permiso con el fin de brindar atención a los familiares, el 85,2% eran mujeres.

Demandas de cambio a través de un Proceso Constitucional

Esta situación muestra claramente que las viejas políticas públicas españolas, destinadas a lograr la igualdad, han fracasado y que las nuevas políticas, en consonancia con las medidas de austeridad, están incrementando la discriminación de género. La superación de esta situación exige medidas más radicales. En términos legales, exige un cambio profundo en nuestro marco constitucional y legal para obtener el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores y para eliminar la división sexual del trabajo, tanto de jure como de facto, eliminando así los verdaderos obstáculos que encontramos en el comportamiento de los empleadores y trabajadores. Para ello, las disposiciones constitucionales y legales se deben dirigir, por un lado, a evitar la precariedad, a aplicar garantías que aseguren el trabajo en condiciones de dignidad y estabilidad, con una protección especial a las categorías de trabajadores que ya están discriminados (en este sentido, Izquierda Unida y la Fundación Europea de los Ciudadanos están desarrollando una propuesta de “trabajo garantizado”); por otro lado, es necesario aplicar disposiciones que nos permitan promover la corresponsabilidad en los trabajos de cuidados a nivel constitucional con el fin de modificar la división sexual del trabajo. Estas dos condiciones se podrían lograr a través de un proceso constituyente, que es una de las propuestas políticas más importantes que perseguimos actualmente en España.

Fuente: Transform

 
Deixa un comentari

Posted by a 20 maig 2015 in Gènere

 

Etiquetes: ,

En defensa de l´Hospital de la Vall d’Hebron

III-Cadena-Humana-CARALP-MARINE_EDIIMA20150517_0265_4

Ahir es va formar la cadena humana amb més èxit de les tres que s’han fet fins ara. Un èxit de participació que va acabar amb la lectura del manifest elaborat per la coordinadora d’Entitats de la SAP Muntanya. Ho explica Caralp Mariné a Catalunya.Plural en aquesta primavera calenta en la que ens demanen el vot els que atempten contra els nostres drets, sense aturar ni revertir els tancament de serveis i plantes, l’augment de llistes d’espera, els col·lapses d’urgències. L’any passat, el 2014, es varen derivar 1.000 pacients de la Vall d’Hebron a hospitals concertats.

“Per una sanitat pública i de qualitat”, “Artur Mas en quina mútua vas?” o “ Boi Ruiz dimissió” són algunes de les reivindicacions que es podien llegir en les pancartes dels manifestants, que una vegada més, sortien amb bates blanques o samarretes amb missatges reivindicatius.

Trini Cuesta, del SAP Muntanya, com es pot veure en el video, explica la necessitat de defensar la sanitat, i en concret, pel que representa d’emblema de la sanitat pública a Barcelona i Catalunya, l’Hospital de la Vall d’Hebron. Amb Àngels Marro llegeixen el manifest i criden als més de dos milers de persones que eren a la cadena humana a defensar també la sanitat primària, impedir que les Urgències es converteixin en magatzems de persones malaltes i les derivacions a a la sanitat privada…. En definitiva, criden a canviar les coses per la defensa dels nostres drets. Les portaveus han demanat “la dimissió del govern de la generalitat” i que els ciutadans, aprofitant les eleccions que venen, posin “les institucions, ajuntaments i governs al servei del poble i de la gent i no dels interessos i el capital”.

Un testimoni més d’una lluita necessària per la sanitat pública catalana que ens permeten reviure i difondre els companys i companyes de SICOM.

Per poder saber, dia a dia, l’interessat desgavell de les urgències a la Vall d’Hebron, segueix com ho expressa el personal que hi treballa a @adjuntosdeurgen .I per viure el que significa el patiment quotidià per a familiars i persones malaltes d’unes Urgències col.lapsades que són una autèntica mina anti-persones: Set dies a urgències de la periodista Lali Sandiumenge.

 
1 comentari

Posted by a 18 maig 2015 in Salut

 

Etiquetes: , , , ,

Stiglitz contra el #TTIP : 5 arguments contundents amb pregunta final

image

De l’article del Premi Nobel Joseph Stiglitz que publica l’Ara sobre el TTIP en destaco 5 punts fonamentals que val la pena retenir, treballar i difondre:

1.- Els “acords d’associació” com l’Acord d’Associació Transpacífic (TTIP) han succeit els que es coneixia com “acords de lliure comerç”, uns acords de comerç manipulats, fets a mida per als grans interessos empresarials dels Estats Units i la Unió Europea. El fonamental a retenir és que no són acords entre iguals: a la pràctica, els Estats Units en dicten les condicions. Afortunadament, però, els socis dels Estats Units cada vegada es resisteixen més a signar-ne. En el cas del TTIP, els acords van molt més enllà del comerç; també regulen les inversions i la propietat intel·lectual i imposen canvis fonamentals als marcs jurídics, judicials i reglamentaris dels estats sense la participació ni el control de les institucions democràtiques.

2.- La part més deshonesta d’acords con el TTIP és la relativa a la protecció dels inversors, que ja poc té a veure amb la clàusula clàssica sobre l’expropiació del patrimoni: el veritable propòsit d’aquestes disposicions és impedir que es promulguin normes (en matèria de sanitat, medi ambient, seguretat i finances) per protegir la pròpia economia i la ciutadania de cada Estat. En virtut de les disposicions que imposa el TTIP, les empreses poden demandar els governs i reclamar-los que se les indemnitzi íntegrament per qualsevol reducció dels beneficis futurs esperats derivada de canvis normatius. De fet, ja hi ha exemples concrets i abominables: Philip Morris ha demandat l’Uruguai i Austràlia per haver obligat els fabricants a col·locar etiquetes per advertir dels riscos del tabaquisme als paquets de tabac amb imatges explícites que il·lustren les conseqüències del consum de tabac. Però el cas és que l’etiquetatge funciona: dissuadeix la població de fumar. Per aquest motiu, ara Philip Morris reclama que se l’indemnitzi pels beneficis que ha deixat de percebre.

Així doncs, si en el futur es descobreix que algun altre producte provoca problemes de salut (cal recordar el cas de l’amiant), en lloc d’haver d’afrontar demandes pels costos que ens hagin estat imposats a nosaltres, el fabricant podria demandar el govern per impedir-li que continuï causant la mort a més persones. El mateix podria passar si els nostres governs establissin una reglamentació més estricta per protegir-nos de l’impacte de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

3.- Stiglitz parla de manera preferent del sistema de govern dels Estats Units, però per defensar el bé comú és necessari que els Estats disposin d’un poder judicial imparcial i públic, basat en els principis de la transparència i la possibilitat de recórrer les decisions desfavorables. Tanmateix, ens adverteix Stiglitz, tot això està quedant arraconat als EEUU -o pot ser impossible d’aconseguir en altres països- ja que els nous acords disposen el recurs a un arbitratge privat, mancat de transparència i molt costós, en els que cars advocats de les empreses privades poden tenir molt d’avantatge sobre el cos d’advocats de l’Estat. A més, en l’aplicació del mecanisme que imposa el TTIP, hi abunden els conflictes d’interès, de manera que, per exemple, els àrbitres poden ser jutges en un cas i part en un altre de relacionat.

4.- Aungmenten les desigualtats d’accès a la justícia, ja que els processos són tan cars que, per defensar-se en la causa contra Philip Morris, l’Uruguai ha hagut de demanar ajuda a Michael Bloomberg i a altres nord-americans adinerats i compromesos amb la salut. A més, les grans empreses poden interposar demandes, però altres interessats no. En cas que no es respectin altres compromisos (en matèria laboral o mediambiental, per exemple), els ciutadans, els sindicats i els col·lectius de la societat civil no tenen dret a interposar-ne. En aquest sentit, juristes de gran renom denuncien que el TTIP no respecta els principis bàsics d’igualtat davant la llei.

5.- Augmenta el conflicte entre interessos privats i interès general, no sols pel desequilibri en la defensa sinó perquè, a més, les grans empreses dels països avançats poden constituir filials en estats signants d’acords, invertir al seu país d’origen per mitjà d’aquestes filials i, tot seguit, interposar demandes, cosa que els proporciona una nova via per blocar reglamentacions. D’aquesta manera s’asseguren legislacions favorables als seus interessos i no als de la població cada vegada més empobrida i desposseïda de drets.

Stiglitz acaba preguntant-se si hem de permetre que grans empreses s’aprofitin de disposicions ocultes en suposats acords comercials per dictar com viurem al segle XXI. I Stiglitz mateix es contesta expressant el seu desig de que la ciutadania dels Estats Units, d’Europa i del Pacífic responguin amb un NO rotund.

 

Etiquetes: ,

Elecciones en municipios de gente sin casas y casas sin gente… el resto, SE VENDE

Colau-Madrid-Manuela-Carmena-EFE_ARAIMA20150506_0137_5

En homenaje a Ada Colau y Manuela Carmena, recupero estos párrafos de mi capítulo en ReaccionaDos para que las plazas lleguen a los Ayuntamientos y se puedan commemorar con cambios reales los cuatro años del 15-M:

image“Margaret Thatcher ya tiene una plaza en Madrid. En su inauguración rivalizaron por conseguir el primer plano Ana Botella y Esperanza Aguirre. Su admirada dama de hierro había abierto camino a las políticas neoliberales con la privatización de la vivienda pública. Thatcher no escondía su objetivo: se trataba de encontrar nuevos campos para la acumulación de capital y convertir en mercancía todos los bienes y servicios públicos que el capital privado pudiese gestionar. Uno de los más fáciles y políticamente menos costosos, era en el Reino Unido de la época, el de la vivienda.

Pero no siempre copiar a Margareth Tatcher es oportuno ni sale a cuenta. Ana Botella anunció en el año 2012 que no construiría más vivienda pública cuando había más de 13.000 familias madrileñas a la espera de un piso protegido. Y decidió seguir aplicando el programa thatcheriano cuando todo el Estado se agitaba en una tormenta de desahucios y la gente de a pie se organizaba con nuevas maneras e iniciativas para defenderse. Así, mientras La Pah abría las noticias con su activismo contra los desahucios, el Ayuntamiento de Madrid decidía liquidar su paquete de viviendas sociales junto con la Empresa Municipal de la Vivienda. Justificó su necesidad una auditoría confidencial -que a estas alturas ya atribuirán a la PwC- y a la que tuvo acceso El País. La auditora consideraba a la empresa municipal “no operativamente viable” y recomendaba, entre otras medidas, vender pisos de alquiler para obtener liquidez a corto plazo Naturalmente, los auditores multimasterizados de PwC no tenían por qué saber historia, ni entender la distinta –y fundamental- naturaleza de los bienes y servicios públicos en relación con los bienes llamados “de mercado”. La función social de la vivienda era un sinsentido para Margareth Tatcher, y carece de contrapartida contable para los auditores de PwC.

Una venta de remate al fondo buitre Blackstone salvó de momento a la EMVS, pero salió carísima en términos económicos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicadas en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones, es decir, con un descuento del 20%. La EMVS reconoce unas pérdidas asociadas de 30,6 millones y dos millones más en comisiones. Sin embargo, unos meses después vendió otras 163 viviendas, la mayoría habitadas, en Villa de Vallecas, 90 viviendas vacías en Vicálvaro y 82 viviendas, también habitadas en su mayor parte, en Usera. Ana Botella demostró, de nuevo, que no sabe hacer las cosas: en agosto del 2014 un juzgado de Madrid abrió diligencias previas por la venta a Blackstone de pisos en Madrid a 67.000 euros, mientras se negaba la posibilidad de los inquilinos a acceder a la propiedad de su hogar por el mismo precio y se incrementaban los desahucios.

Ada Colau con La Pah defendía soluciones como la dación en pago para saldar las deudas hipotecarias, la paralización de los desahucios y el alquiler social, mientras Ana Botella sigue poniendo en venta vivienda pública de alquiler. Desde el año 2008 La Pah ha conseguido evitar más de 1.000 desahucios (aunque se sigan produciendo casi 200 desahucios al día en todo el Estado). Sus soluciones al problema de la vivienda están contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentaba en febrero del 2013 en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de 1,4 millones de firmantes. El PP, sin embargo, aprobó una nueva Ley Hipotecaria que se resiste a superar la caspa de los tiempos de Isabel II. Una Ley tan sesgada hacia la banca que en julio del 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la condenó por vulnerar los derechos humanos y ser contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales y a la Directiva 93/13 en materia de consumidores. Es la segunda vez que instancias jurídicas europeas se pronuncian contra la ley, y en esta ocasión señalan además que no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario. Pero no importa. Los desahucios siguen, e impulsan nuevas acciones solidarias. Por ejemplo, con lo que se conoce como Obra Social de la Pah, se han ocupado edificios de sucursales bancarias para forzar negociaciones con los bancos desahuciadores, y propiedades del “banco malo” (SAREB) para alojar familias desahuciadas.

No puede cerrarse el círculo vicioso porque se alimentan nuevas burbujas especulativas y proyectos fallidos o por quebrar con presuntos mafiosos, tanto en Madrid como en Catalunya. El proyecto Barcelona-World de CIU presagia nuevos y peligrosos desatinos confiado como está a Enrique Bañuelos el Sheldon Adelson de Artur Mas. Pero en lugar de prevenir, mejor tropezar con la testuz, las veces que sea, en la misma piedra….”

 

Etiquetes: , , ,

Mentirosos, imputados, caciques, impresentables…. Y dicen que van a ganar otra vez!

Leo este post imprescindible de Rosa Maria Artal, y me contagia. Estoy de acuerdo: vamos de cabeza al subdesarrollo humano gracias a la infame y desalmada gestión del PP y amigotes, y todavía ocupan un lugar de destaque en las encuestas.  ¿En niveles de record en la Deuda impagable, en  puestos de la  vergüenza en desarrollo humano, desahuciando a gente enferma y en silla de ruedas contra lo que nos dicen incluso desde la nada compasiva (por otra parte) Unión Europea?. A los que pretenden dirigir el imperio desde la calle Génova nada humano les importa.  Sólo les conmueve  lo que puede alterar su cartera y  sus subvenciones (también llamadas por la candidata bocazas “mamandurrias”) . Hace un par de días leí que  Madrid es la única comunidad autónoma donde los ricos no pagan Impuesto sobre el Patrimonio. El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió bonificarlo al 100% en 2011, con la suerte de que uno de los beneficiados por esta medida es el propio marido de Aguirre, cuyo patrimonio neto supera los 5,5 millones de euros, según datos de Hacienda a los que había tenido acceso infoLibre. En 2013, última declaración presentada, Fernando Ramírez de Haro, el afortunado cónyuge, se ahorró así más de 60.000 euros. El Impuesto sobre el Patrimonio –que había eliminado en 2008 el PSOE en uno de sus momentos de delirio– se reintrodujo en España en 2011. Pero tres comunidades gobernadas por el PP –Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares– decidieron entonces bonificar el impuesto en su totalidad. Al año siguiente Madrid se quedó sola porque la crisis llevó a los Gobiernos valenciano y balear a cobrar el impuesto. Desde 2012, Madrid es la única comunidad que no ingresa ni un euro por el patrimonio de sus contribuyentes más acaudalados.

MariaGorettiPero la prensa domestinada va repitiendo las demostradas mentiras de la candidata pepera a la Alcaldía de Madrid sobre Manuela Carmena y su marido… y no hay manera que reconozcan que el bulo toma proporciones de infamia. Y en Barcelona se fragua el temor de un pacto de todos contra Ada Colau porque con Pablo Iglesias llamó ladrones a los ladrones. Y eso no puede ser. En el país de la mentira, decir la verdad crea mal ambiente, y alimenta malos hábitos. El candidato de ERC se prepara la coartada advirtiendo que no pactará con Ada Colau si ésta no hace profesión de independentismo YA! La persona que fundó la PAH y que sigue luchando, ahora de otra manera, para que las personas enfermas como Maria Goretti no sean desahuciadas en sillas de ruedas y en duras condiciones para su Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, tiene que envolverse en la bandera que tapa las corrupciones del Palau de la Música, las privatizaciones de la sanidad, las prótesis en mal estado, el REpago de sillas en Hospitales robados y en medicamentos imprescindible… Ada Colau tiene que aceptar el chantaje del socio que oculta  las sedes embargadas para que los candidatos del orden(desorden) consideren si pueden pactar con ella. Como decimos en Catalunya: Vagi a pastar fang, senyor Alfred Bosch, que la independencia de criterio y propuesta frente de las arbitrariedades de la troika, el TTIP y las Deudas impropias y obligadas por los bancos, es mucha mayor garantía de que los pueblos se autodeterminen que no hojas de ruta que caducan al menor soplo hivernal.  Y si no, tiempo al tiempo.

Mira este video que hoy ha circulado sobre los Alcaldes Corruptos por la red para irnos cargando de más razones…

…pero no sólo denuncies al cacique más cernano. Denuncia las corrupciones, las puertas giratorias, los saqueos que a todos los niveles de la administración del Reino de España se prodigan hasta el empacho. Es una buena terapia para salir del shock, para perder el miedo, para que la ciudadanía entienda que la dignidad empieza al sacarles de sus sillones, al no votarles nunca más.

 

Etiquetes: , , , , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 11.136 other followers

%d bloggers like this: